Annonce

Annonce

Biogasanlæg og vogn til transport af biomasse

Når andelen af biogas i det danske gasforbrug op på 75 pct. i 2030 som ventet, vil det være bemærkelsesværdigt i europæisk kontekst, mener Jeppe Danø, vicedirektør og leder af el- og gasmarkedsafdelingerne i Energinet. Foto: Marendine Ladegaard

Biogas er vokset og fylder nu mere end ventet i gassystemet

Biogasandelen i det danske gasforbrug er højere end ventet. Myndighederne forventer, at biogas udgør 100 pct. af det danske gasforbrug i 2034.

Den danske gasproduktions andel af det samlede gasforbrug er i fremgang. I 2021 udgjorde den næsten 25 pct. af det samlede gasforbrug, hvilket er en stigning på knap 4 procentpoint både i forhold til 2020 og i forhold til Energinets prognose for fem måneder siden.

Det skriver EnergiWatch.

Myndighederne vurderer endvidere ifølge EnergiWatch, at biogas i 2030 når 75 pct. af det danske forbrug og i 2034 vil dække det helt.

"Vi glæder os over, at vi ligger foran det planlagte niveau, men der er stadig lang vej at gå og mange ting, der skal lykkes. Men når vi op på 75 pct. i 2030 er det stadig bemærkelsesværdigt i europæisk kontekst," siger Jeppe Danø, vicedirektør og leder af el- og gasmarkedsafdelingerne i Energinet, til EnergiWatch.

Han tilføjer, at biogassen er med til at styrke forsyningssikkerheden, særligt i en tid hvor de danske gaslagre har været under det kritiske niveau.

"Jeg ville meget nødig stå i en situation, hvor vi skulle undvære de 25 pct.," siger Jeppe Danø.

Størstedelen af den biomasse, der ender i de danske biogasanlæg, er husdyrgødning, mens det øvrige indhold særligt er restprodukter fra fødevareindustrien og landbruget samt husholdningsaffald. En mindre del af gassen producerer på renseanlæg.

Biogasanlæg fungerer således, at indholdet i biogastankene nedbrydes og afgasses under iltfri forhold, hvorved der dannes metan og kuldioxid. Materialet ender med at blive til afgasset biomasse, der kan anvendes som gødning på markerne, og på den måde sker der er recirkulering af næringsstofferne, der oprindeligt blev brugt til at lave mad, og atter ender på marken som næring til nye afgrøder. Gassen i anlæggene kan samtidig bruges som energi til el og fjernvarme og kan erstatte naturgas.

Flere artikler fra samme sektion

Afgørelse om glyphosats skæbne udskydes

Arbejdet med en fornyelse af godkendelsen af sprøjtemidlet glyphosat trækker ud i EU. Den nuværende godkendelse forventes derfor forlænget med et år.

19-05-2022 2 minutter Pesticider

Hver femte vilde bi er i fare for at uddø

56 vilde biarter er i fare for at forsvinde fra den danske natur, hvis ikke vi sørger for at sikre levesteder til de flyvende insekter, oplyser WWF Verdensnaturfonden dagen før Biens Dag 20. maj.

19-05-2022 2 minutter Biodiversitet

Kloden er fanget i en stime af rekordvarme, og det har ramt vores madproduktion

De syv seneste år har været de syv varmeste målt i moderne tid, viser den nye klimarapport fra World Meteorological Organisation. De tiltagende klimaforandringer kan mærkes på fødevareforsyningen, og årtiers indsats mod sult er ved at blive undermineret.

18-05-2022 6 minutter Klima